fbpx

領袖訓練

領袖訓練

我們鼓勵參加者參與各種領袖訓練活動,培養你的人際交往和溝通技巧,並裝備自己積極參與社區服務及投入社區。

領袖訓練營

一年一度的「領袖訓練營」為期兩日一夜,目的是連繫各個殘疾和SEN參加者,建立殘疾人才的平輩支援網絡。他們可透過完成任務,提高團隊合作精神,互相觀察及學習,認可彼此的才能,增強自信心、改善解難能力及溝通技巧等職場軟實力。

體驗式學習

作為CareER學生會一員,不但可以彼此長遠關係以提升人際交往能力,亦可以透過策劃不同類型工作坊及活動提升領袖能力。

歡迎你來參加由CareER學生會舉辦的各種豐富且有趣的活動,敬請期待!

New Year Virtual Celebration
Jan 2021

 

啱啱星期日 CareER 學生會舉辦咗2021年第一個 #會員活動 – New Year Virtual Celebration 喇!🎉
我哋好開心可以同一班新舊會員一齊玩 virtual party games,認識新朋友仔!🥳…

Posted by Care-ER Association on Thursday, January 14, 2021

藝「述」心靈工作坊
Sep 2020

 

CareER 學生會早前舉辦嘅 Refresh Through Art Spa 藝「述」心靈工作坊終於順利舉行,今次嘅活動仲喺我哋年第一個實體嘅…

Posted by Care-ER Association on Tuesday, October 6, 2020

項目計劃計劃內容領袖訓練