fbpx

【原來我可以…】 好幸福

Celina 患有先天性嚴重聽覺障礙,不過對呢一家三口嚟講(包括Celina、先生Thomas同小狗Summer仔),呢個障礙從來不存在。 搵到願意陪伴自己嘅人,就係最幸福嘅事。 一齊睇片,聽佢哋親自分享喇!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...

【原來我可以…】 做靚太

一場意外徹底改變Priscilla及先生Ronald嘅生命,但沒有改變兩人彼此之間嘅愛,意外令兩人重新學習相處,學識共同生活,令佢哋更認定對方 想知多啲,立即click入下面條片喇!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...
Month: November 2019