fbpx

【原來我可以…】原來我們都可以!

原來一連15集嘅 #原來我可以 已經嚟到尾聲,原來一共有13位朋友同2隻導盲犬為我哋分享,原來佢哋可以完成好多唔同嘅事情,原來你都可以更了解佢哋!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多 【原來我可以…】是由勞工及福利局贊助的一個公眾教育/宣傳活動,旨在於CareER的社交平台上,以短片形式分享殘疾或有特殊需要人士的故事,啟發及引起大眾的共鳴,從而改變大眾對他們的固有印象。 #完成矛可能嘅事...

【原來我可以…】透過導盲犬學習

今次輪到導盲犬主人Walter 同Joby分享,由第一次相遇直到而家呢一刻,由獨自一人到人狗形影不離,想知道更多佢哋之間嘅故事, 即刻睇片喇!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...

【原來我可以…】做好呢份工

「汪!」「汪汪…」想知道導盲犬嘅心聲?CareER今次邀請咗Range同Yoyo,話畀大家知佢哋有幾專業,作為主人嘅左右手同時都係好朋友, 立即去片!汪!   Walter Yu Hang Tsui 聲演 Range 導盲犬Seeing Eye Dog YoYo 聲演 Yoyo CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...
Month: January 2020