fbpx

【原來我可以…】 好幸福

Celina 患有先天性嚴重聽覺障礙,不過對呢一家三口嚟講(包括Celina、先生Thomas同小狗Summer仔),呢個障礙從來不存在。 搵到願意陪伴自己嘅人,就係最幸福嘅事。 一齊睇片,聽佢哋親自分享喇!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...

【原來我可以…】 做靚太

一場意外徹底改變Priscilla及先生Ronald嘅生命,但沒有改變兩人彼此之間嘅愛,意外令兩人重新學習相處,學識共同生活,令佢哋更認定對方 想知多啲,立即click入下面條片喇!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...

【原來我可以…】 著高踭鞋

「你望下其他女仔可以著高踭鞋,你係咪都好想著呢?」爸爸媽媽成日帶我出街都會問 Priscilla 嘅故事 #矛盾 在: #中風後不良於行 vs #著高踭鞋, 現職律師助理嘅佢有好多諗法, 偏偏就係無諗過要放棄, 憑著屋企人嘅鼓勵同自己嘅努力, 終於可以踏出自信一步。 我哋將時間交畀 Priscilla,去片!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...

【原來我可以…】跑得更遠

「小時候,我不想表現自己⋯⋯ 長大以後,更有自信才想讓其他人看到自己。」 Kenny 嘅故事 #矛盾 在: #看不見 vs #希望被看見, 因為熱愛生命,所以特別努力, 一齊睇下Kenny 嘅故事喇!   CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。 → 追蹤  CareER Facebook 了解更多...
Font Resize
Contrast
Oh I Can 2019-20