fbpx
Daphnie同Win同小朋友玩遊戲,答問題,最後一條問題係「你嘅夢想係?」,電影都講過,人無夢想同咸魚有咩分別,咁到底 Daphnie同Win嘅夢想係咩?

按入去睇片喇!

【原來我可以…】你嘅夢想係?

【#原來我可以…】你嘅夢想係?上一集,Daphnie同Win同小朋友玩遊戲,答問題,最後一條問題係「你嘅夢想係?」,電影都講過,人無夢想同咸魚有咩分別,咁到底 Daphnie同Win嘅夢想係咩?按入去睇片喇!—–【原來我可以…】是由勞工及福利局贊助的一個公眾教育/宣傳活動,旨在於CareER的社交平台上,以短片形式分享殘疾或有特殊需要人士的故事,啟發及引起大眾的共鳴,從而改變大眾對他們的固有印象。#小朋友問大人答#童心系列 #無障礙社會由平等開始 #勞工及福利局 #CareER #TalentNoBoundaries

Posted by Care-ER Association on Tuesday, December 17, 2019

 

CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。
 追蹤  CareER Facebook 了解更多


【原來我可以…】是由勞工及福利局贊助的一個公眾教育/宣傳活動,旨在於CareER的社交平台上,以短片形式分享殘疾或有特殊需要人士的故事,啟發及引起大眾的共鳴,從而改變大眾對他們的固有印象。

Font Resize
Contrast
Oh I Can 2019-20【原來我可以…】你嘅夢想係?