fbpx
原來一連15集嘅 #原來我可以 已經嚟到尾聲,原來一共有13位朋友同2隻導盲犬為我哋分享,原來佢哋可以完成好多唔同嘅事情,原來你都可以更了解佢哋!

https://www.facebook.com/careerhk/videos/508687733109730/?v=508687733109730

 

CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。
 追蹤  CareER Facebook 了解更多


【原來我可以…】是由勞工及福利局贊助的一個公眾教育/宣傳活動,旨在於CareER的社交平台上,以短片形式分享殘疾或有特殊需要人士的故事,啟發及引起大眾的共鳴,從而改變大眾對他們的固有印象。

#完成矛可能嘅事 #多謝大龍鳳 #愛情咁敢感 #小朋友問大人答 #打工狗心聲 #陪著你走 #矛盾系列 #多謝系列 #愛情系列  #童心系列 #導盲犬系列
#無障礙社會由平等開始 #勞工及福利局 #CareER #TalentNoBoundaries

Oh I Can 2019-20【原來我可以…】原來我們都可以!