fbpx
Celina 患有先天性嚴重聽覺障礙,不過對呢一家三口嚟講(包括Celina、先生Thomas同小狗Summer仔),呢個障礙從來不存在。
搵到願意陪伴自己嘅人,就係最幸福嘅事。

一齊睇片,聽佢哋親自分享喇!

 

CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。
 追蹤  CareER Facebook 了解更多


【原來我可以…】是由勞工及福利局贊助的一個公眾教育/宣傳活動,旨在於CareER的社交平台上,以短片形式分享殘疾或有特殊需要人士的故事,啟發及引起大眾的共鳴,從而改變大眾對他們的固有印象。

Oh I Can 2019-20【原來我可以…】 好幸福