fbpx

到咗第三集、亦係呢一季最後一集嘅《Carers嚟玩嘢》,我地就邀請咗兩位巴打—Billy同Frederick上嚟「估歌仔」, 兩位挑戰者首先要除走助聽器,再以讀唇方式估出對方所唱嘅歌。製作團隊預備咗一系列廣告歌、流行曲、甚至係宗教歌俾兩位挑戰,究竟最後誰勝誰負呢?

https://www.facebook.com/careerhk/videos/vb.1399403230272701/616058758918602/?type=2&theater

《Carers嚟玩嘢》會邀請不同背景的殘疾或有特殊需要的Carers (CareER Members) 上嚟大玩遊戲 ,以輕鬆幽默的方式,讓大家了解Carers的心路歷程,支持平等共融,強調Carers都是有能力獨當一面、幫助別人。

—-小知識—-

與聽障人士溝通時,應該面向他們,毋須特地提高聲浪、誇張說話,但最好讓他們看見你講話時的口型。

CareER以建立殘疾大專生/畢業生職業方向和在校支援為目標,同時讓企業和僱主了解殘疾人士的才能,鼓勵企業共融。
 追蹤  CareER Facebook 了解更多


CareER賽馬會「疾風草」職涯發展計劃旨在擴闊高學歷殘疾大專生的眼界,培養他們的領導才能及溝通技巧,藉此提升就業競爭力、工作能力和自信心。本計劃除了為參加者提供暑期實習機會外,亦配合一系列全面的職涯支援,包括:職場工作坊、職涯教練及心理輔導等。 
了解更多:https://career.org.hk/key-program/ 
Carers games【Carers嚟玩嘢】估歌仔!